Akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które pełniły  funkcje dyrektorów w placówkach wychowawczych: Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  w Sucuminie oraz w Rodzinnym  Domu Dziecka  w Starogardzie Gdańskim.

Oskarżonym prokurator zarzucił znęcanie się wspólnie i w porozumieniu, psychicznie i fizycznie nad 16 pozostającymi w stosunku zależności małoletnimi wychowankami.

Do zdarzeń tych dochodziło w okresie od lipca 2011 roku do października 2016 roku.

W sprawie ustalono, że oskarżeni znęcali się nad małoletnimi, między innymi poprzez:

– znieważanie  słowami powszechnie uznanymi za obelżywe,

– szarpanie   za odzież i popychanie ,

– ciągnięcie  za włosy,

– uderzania po twarzy i głowie rękoma oraz innymi przedmiotami,

– kopanie,

– stosowanie wobec wychowanków  terror krzyku i  strachu,

–  upokarzanie poprzez wypominanie pochodzenia dziecka,

–  wymierzanie  kar  w postaci  nakazu aktywności  fizycznej,

– zakazywanie i uniemożliwianie dzieciom jedzenia pomiędzy głównymi  posiłkami, jak również  niezapewnienie im  pełnowartościowych posiłków.

Popełnione przez oskarżonych czyny zostały zakwalifikowane z art. 207 § 1 i 1a k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 216 k.k. w zb. z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżeni nie przyznają  się do popełnienia zarzucanych im czynów. W toku postępowania przygotowawczego  odmówili złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec  obojga środki  zapobiegawcze  w postaci: dozoru  Policji  połączonego  z zakazem kontaktowania się  z wychowankami,  poręczenia  majątkowego w kwocie  10 000 złotych, nakazu powstrzymania się od działalności związanej z prowadzeniem   placówek opiekuńczych.

Za zarzucone oskarżonym przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.