Wyrok 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo

Sąd Okręgowy w Gdańsku nieprawomocnym wyrokiem z dnia  23 października  2018 roku skazał  51 letniego  mężczyznę na karę 25 lat pozbawienia  wolności  oraz 8 lat pozbawiania praw publicznych  za zabójstwo żony.

Akt oskarżenia w tej sprawie został  skierowany przez Prokuraturę  Rejonową w Wejherowie  w marcu 2017 roku.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca 2009 roku w Rumi. Sprawca  udusił  kobietę używając foliowego worka,  który założył jej na głowę.  Zwłoki  ukrył  w ogrodzie zamieszkałej przez siebie posesji, w  wykopanym w tym celu dole. Dół  przykrył  wapnem,  betonowymi płytami oraz warstwą ziemi.

Dwa dni po zabójstwie zgłosił  na Policji zaginięcie żony. Przeprowadzone wówczas czynności poszukiwawcze nie pozwoliły na wyjaśnienie  okoliczności  zaginięcia kobiety.

Na początku 2016 roku, w związku z informacją  przekazaną  przez matkę  zaginionej, Prokuratura Rejonowa w Wejherowie przeprowadziła analizę materiałów z czynności  poszukiwawczych. Podjęto wówczas decyzję o wszczęciu śledztwa, które w początkowej fazie prowadzone było o czyn pozbawienia  wolności.

Śledztwo pod nadzorem  prokuratora  prowadziła  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Przesłuchano świadków, w tym osoby najbliższe dla pokrzywdzonej oraz jej znajomych. Prokurator podjął decyzję o przeszukaniu położonej w powiecie wejherowskim nieruchomości zamieszkałej przez męża kobiety. We września 2016 roku w obecności biegłego i przy wykorzystaniu georadaru, ujawniono miejsce zakopania zwłok i dokonano ich ekshumacji.

Zgromadzony  materiał dowodowy dał podstawy do zatrzymania mężczyzny 8 września 2016 roku   i przedstawienia mu zarzutu znęcania się nad pokrzywdzoną i dokonania jej zabójstwa.

W toku postępowania uzyskano liczne opinie, w tym z zakresu biologii, genetyki, informatyki śledczej. Ustalono, że mężczyzna  odwiedzał strony internetowe, szukając informacji na temat skutecznego sposobu zabicia drugiego człowieka.

Zarówno w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego mężczyzna nie przyznawał  się do popełnienia zarzucanego mu  przestępstwa.

Sąd uznał go winnym zabójstwa żony. Wyeliminował z zarzutu czyn znęcania się nad kobietą.