Akt oskarżenia w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza Policji

Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku aktem zakończyła postępowanie prowadzone wobec funkcjonariuszki Policji grupy operacyjno rozpoznawczej z Komisariatu I Policji w Gdańsku.

41 letnią  kobietę  30 marca 2017 roku zatrzymali  funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Jak ustalono, w okresie od stycznia 2014 roku do marca 2017 roku  dokonywała bezpodstawnych sprawdzeń w wykorzystywanych przez Policję systemach informatycznych, w tym w systemach  PESEL ,CEPIK, KSIP, SIDAS. Pozyskane  dane przekazywała osobom nieuprawnionym. Między innymi były to  dane osobowe i adresowe określonych osób, dane pojazdów, informacje   dotyczące wdrożenia poszukiwań, czy też dotyczące przedmiotu  prowadzonego postępowania.

Prokurator zarzucił kobiecie popełnienie  łącznie 10 przestępstw  z art.  231 § 1 k.k. oraz z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 266 § 2 k.k. z w zw.  z art.  11 § 2 k.k. Przestępstwa te  zagrożone są karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Kobieta nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw. W toku postępowania przygotowawczego odmówiła złożenia  wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z osobami, którym udzielała informacji.

 W tym samym dniu co kobieta został zatrzymany również 36 letniego  funkcjonariusz Policji, u którego w miejscy zamieszkania, w trakcie przeszukania ujawniono 1,61 gram amfetaminy oraz 1,57 gram marihuany.  Prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  zagrożonego  karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W toku postępowania przygotowawczego  odmówił złożenia  wyjaśnień.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.