Akt oskarżenia w sprawie obrotu znaczną ilością środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku oskarżyła trzy osoby za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających.

20 i 21 marca 2018 roku funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KMP w Gdańsku  zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 24 do 26 lat. Zatrzymania były  następstwem  czynności  prowadzonych przeciwko osobom  zajmującym się  przestępczością narkotykową.

Dokonano przeszukania samochodu, którym poruszał się jeden z zatrzymanych mężczyzn oraz jednego z mieszkań w Gdańsku. Ujawniono i zabezpieczono łącznie ponad 10 kilogramów suszu roślinnego konopi innych  niż włókniste. Z takiej ilości można  było przygotować  prawie  11 tysięcy  pojedynczych  porcji  konsumpcyjnych .

Zatrzymanym prokurator zarzucił uczestnictwo w obrocie znaczną ilością środków odurzających, to jest popełnienie przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest ono zagrożone  karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12 .

Nadto, jednemu z mężczyzn prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest udzielanie innej osobie środka odurzającego. To przestępstwo  zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dwóch mężczyzn przyznało się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Trzeci nie przyznaje  się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa  i odmówił złożenia wyjaśnień.

Wobec dwóch mężczyzn stosowany jest areszt.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.