Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania przeciwko Dariuszowi R.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania przygotowawczego  przeciwko podejrzanemu Dariuszowi R. i zastosowanie   środka zabezpieczającego.

Wniosek został rozpoznany na posiedzeniu, które odbyło się 7 lutego 2019 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy Sąd odroczył do 13 lutego 2019 roku sporządzenie uzasadnienia do postanowienia. Decyzja jest nieprawomocna.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzorowała postępowanie przeciwko Dariuszowi R., któremu zarzucono popełnienie łącznie 14 czynów dotyczących znieważenia miejsc spoczynku lub dokonania ograbienia grobów ze zwłok.

Powołani w  sprawie biegli orzekli, że podejrzany jest chory psychicznie. Dokonując zarzuconych mu czynów miał zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli stwierdzili również, że z uwagi na stan zdrowia psychicznego podejrzanego, celem zapobieżenia ponownemu popełnieniu   czynów o znacznej szkodliwości społecznej, wymaga pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Skierowany  do Sądu w październiku  2018 roku wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego, obejmował 12 z 14 zarzuconych podejrzanemu przestępstw popełnionych w 2005 roku na cmentarzu w Gdańsku oraz w latach 2015-2017 na cmentarzach w Gdańsku, Rumi, Lęborku oraz Olsztynie.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku