Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się podrabianiem i przerabianiem na szeroką skalę dokumentów celem wykorzystania ich jako autentyczne.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Jak ustalono, grupa działała w okresie od czerwca 2012 roku do stycznia 2017 roku. Kierowała nią 50 letnia kobieta. W jej skład wchodziło czterech mężczyzn w wieku od 48 do 72 lat.

Wszyscy zostali zatrzymani 14 lutego 2017 roku przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W wyniku podjętych wówczas czynności, w tym przeszukań miejsc ich zamieszkania, zabezpieczono liczne dokumenty, a także komputery, pieczątki oraz hologramy wykorzystywane do procederu fałszowania.

Kobieta koordynowała skupem skradzionych lub utraconych oryginalnych dokumentów, pozyskiwała elementy zabezpieczeń trudnych do podrobienia, odpowiadała za kontakty z osobami zamierzającymi uzyskać fałszywe dokumenty, a także określała terminy i ceny usług. Fałszowała również dokumenty. Pozostałe cztery osoby fałszowały dokumenty, pośredniczyły w przyjmowaniu zamówień i przekazywaniu dokumentów, pozyskiwały oryginały dokumentów. Jeden z tych mężczyzn zajmował się dostarczaniem specjalistycznych narzędzi i sprzętu, takich jak folie poliwęglanowe oraz papier.  Oryginalne dokumenty przerabiano wklejając zdjęcia lub wpisując dane określonych  osób.

Proceder dotyczył głównie dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, świadectw ukończenia szkół, dyplomów. Dokumenty były fałszowane celem wykorzystania ich jako autentyczne zarówno w Polsce, jak i na terenie innych krajów Unii Europejskiej ( Irlandia, Szwecja, Norwegia,  Niemcy).

Jak ustalono, z procederu tego członkowie grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Od sfałszowanego dokumentu pobierali zapłatę w kwocie od 1500 złotych do 3000 złotych.

Oskarżeni nie przyznają  się do zarzuconych im przestępstw.

Na wniosek prokuratora, w toku postępowania przygotowawczego, Sąd tymczasowo aresztował oskarżonych. Obecnie wszyscy przebywają na wolności. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kierowanie taką grupą zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Podrabianie i przerabianie dokumentów celem ich wykorzystania jako autentyczne zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli popełnienie przestępstwa stanowi stałe źródło dochodu lub następuje w zorganizowanej grupie przestępczej to górna granica ustawowego zagrożenia może zostać zwiększona o połowę.

Aktem oskarżenia objęto również 29 innych osób, którym  zarzucono udzielenie  pomocnictwa przy fałszowaniu dokumentów albo przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa. Są to głównie osoby, które były zainteresowane uzyskaniem sfałszowanego  dokumentu.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku