Dwa wyroki dożywotniego pozbawienia wolności w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Dwie osoby skazane na dożywotnie kary pozbawienia wolności za przestępstwo zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 57 letniego Zbigniewa O.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 8 kwietnia 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w grudniu 2016 roku.

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2014 roku. Michał S. oraz Krzysztof M. pozbawili pokrzywdzonego wolności. Wywieźli do miejscowości Postołowo, gdzie pokrzywdzony był bity. Następnie nieprzytomnego złożyli do przygotowanego wcześniej dołu. Michał S. zakopał pokrzywdzonego żywcem.

Z uzyskanej w toku postępowania przygotowawczego opinii sądowo-lekarskiej wynika, że pokrzywdzony zmarł w wyniku uduszenia.

Miejsce ukrycia zwłok zostało wskazane przez jednego z oskarżonych w grudniu 2015 roku.

Michałowi S. aktem oskarżenia zarzucono również popełnienie innych przestępstw, w tym  umożliwienie kolejnemu oskarżonemu, Andrzejowi K. przywłaszczenie praw majątkowych w postaci prawa własności nieruchomości o wartości ponad 900 000 złotych. Nieruchomość ta należała do zamordowanego mężczyzny. Michał S. zorganizował transakcję polegającą na zawarciu w formie aktu notarialnego umowy pożyczki w kwocie ponad 400 000 złotych,  a faktycznie wypłaconej w kwocie 220.000 złotych. Jej zabezpieczeniem była nieruchomość. Nakłonił również trzy inne osoby do udziału w tym procederze. W tym  jedna z tych osób podrobiła dowód osobisty właściciela nieruchomości, a kolejna posługując się  tym dokumentem, podała się za właściciela nieruchomości i zawarła  z Andrzejem  K., który był pożyczkodawcą,  umowę. Andrzej K. wiedział, że pożyczka nie zostanie w terminie  spłacona.  Andrzejowi K. zarzucono, oprócz przywłaszczenia prawa majątkowego należącego do zamordowanego mężczyzny, również przywłaszczenie kolejnego prawa majątkowego na szkodę jeszcze innej osoby.

Oskarżonych Michała S. oraz Krzysztofa M. Sąd uznał za winnych popełnienia zarzuconych im przestępstw i skazał na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec obu orzekł również solidarnie zadośćuczynienie w kwocie 100 000 złotych na rzecz członka rodziny  zmarłego.

Andrzeja K. Sąd uznał go winnym popełnienia zarzuconych mu przestępstw i skazany na karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Sąd skazał również trzech  oskarżonych, którzy umożliwili Andrzejowi K. przywłaszczenie praw majątkowych. Dwóm wymierzył bezwzględne kary pozbawienia wolności w wymiarach 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast trzeciego oskarżonego skazał na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat. Wobec wszystkich orzekł również grzywny.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku