Pięć osób z zarzutami za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dwóm osobom, małżeństwu, prokurator przedstawił zarzuty kierowania  zorganizowaną grupą przestępczą  oraz  prania brudnych pieniędzy, a trzem, mężczyźnie oraz dwóm kobietom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkim  zostały przedstawione zarzuty oszustwa wobec mienia  znacznej wartości.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, a sprawa dotyczy oszustw  na szkodę osób ubiegających się  o kredyty bankowe oraz na szkodę banków.

Jak ustalono, podejrzani, nie mając do tego uprawnień, świadczyli usługi pośrednictwa kredytowego. Działalność prowadzona  była  z wykorzystaniem   biur  funkcjonujących  na   terenie całego kraju.

Sprawcy wykorzystywali  zaufanie klientów oraz ich trudną sytuację finansową.

W większości były  to  osoby   szukające  możliwości spłaty zadłużenia   poprzez wzięcie kredytu  konsolidacyjnego. Osoby te były wprowadzane w błąd co do warunków zawieranych umów, w tym co do wysokości kredytu i wysokości rat kredytowych. Również  banki wprowadzane były w błąd. Między innymi przedkładano w nich podrabiane lub przerabiane dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej osób ubiegających się o kredyty. Dokumenty  te miały  istotne znaczne dla  udzielenia   kredytu.

Już po uruchomieniu kredytu, niezgodnie z warunkami umowy, zobowiązywano kredytobiorców do dokonywania opłat tytułem obniżenia rat kredytu lub gwarancji jego spłaty. Opłaty te w wysokościach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych  wpływały na konta podmiotów zarządzanych lub kontrolowanych przez osoby kierujące grupą przestępczą. Ustalono siedem  takich  spółek, specjalnie  utworzonych  na potrzeby  przestępczego procederu.

Kwota wyłudzonych w ten sposób od lutego 2017 roku do stycznia 2019 roku pieniędzy,  od  88 pokrzywdzonych,  przekracza 1.600.000 złotych. Przy czym z analizy 11 ze 100 wykorzystywanych w procederze rachunków bankowych wynika, że kwota ta może wynieść ponad 6.000.000 złotych. Jest to kwota wpłat dokonanych  przez ponad 400 osób.

Na polecenie prokuratora 19 marca 2019 roku funkcjonariusze Policji dokonali   przeszukań 21 lokali  na terenie  całego kraju, głównie  biur, w których  świadczono  usługi. Tego dnia zatrzymano cztery osoby, w tym małżeństwo,  które kierowało grupą przestępczą.

Czynności z udziałem podejrzanych zostały przeprowadzone  w  dniach 19 i 20 marca 2019 roku.

Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzuconych  im przestępstw.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze   – dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec  trojga, w tym kierujących  grupą przestępczą,  skierował  wnioski o tymczasowe aresztowanie. Wnioski te nie zostały uwzględnione.  Prokurator zaskarżył decyzje Sądu.

Sąd odwoławczy podzielił stanowisko prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanych.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kierowanie taką grupą zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Przestępstwo  oszustwa wobec mienia znacznej wartości zagrożone jest  od roku do 10 lat.  Przy czym  jak ustalono, podejrzani z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów. Grozi  nawet  do  15 lat pozbawienia wolności.

W toku prowadzonego postępowania podjęto również działania mające na celu uniemożliwienie prowadzenia dalszej działalności podmiotów wykorzystywanych w przestępczym  procederze. W tym celu skierowano  informacje do KNF, UOKIK oraz Związku Banków Polskich.

 

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku