EPUAP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:

  1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

adres skrzynki EPUAP: /pogdansk1/Skład_ESP

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta jest bezpłatne

2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) do biura           podawczego mieszczącego się przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku na        następujących nośnikach danych:
– pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
– płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
  2. .akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  3. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB,
  4. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.