Nieprawomocny wyrok za spowodowanie uszkodzeń ciała

Wyrokiem z dnia 27 maja 2019 roku Sąd skazał 37 letniego mężczyznę za spowodowanie uszkodzeń ciała u swojej partnerki.

Sąd wymierzył  mu  karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.  Orzekł również  obowiązek zapłaty  na rzecz pokrzywdzonej 12.000 złotych tytułem zadośćuczynienia.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Oliwa w Gdańsku we wrześniu 2018 roku.

Do zdarzenia doszło 7 kwietnia 2018 roku w jednym z mieszkań w Gdańsku. W godzinach wieczornych doszło do kłótni pomiędzy partnerami. W jej trakcie mężczyzna zachowując się agresywnie wykręcił kobiecie ręce, złapał ją za głowę i wielokrotnie uderzał nią o podłogę. Następnie opuścił mieszkanie

Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w obrębie twarzy, w tym w postaci złamania kości nosowej, które to obrażenia spowodowały rozstrój jej zdrowia na czas powyżej 7 dni. Nadto, doznała obrażeń w postaci stłuczenia powłok twarzy oraz krwawych podbiegnięć na przedramionach, kolanach i stopach. Te obrażenia spowodowały rozstrój zdrowia na czas poniżej 7 dni.

Mężczyzna został zatrzymany 8 kwietnia 2018 roku.

Prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstwa  spowodowania uszkodzenia  ciała.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku  jest nieprawomocny.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku

 

 

Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

Prokuratura Rejonowa w Tczewie przedstawiła  39 letniemu mieszkańcowi Tczewa zarzut umyślnego  spowodowania u pokrzywdzonego  ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci  choroby realnie zagrażającej życiu.

Jak ustalono mężczyźni znali się. W dniu 2 czerwca 2019 roku doszło  pomiędzy nimi do kłótni, po której spotkali się na terenie Tczewskiego  Centrum Sporu i  Rekreacji. Z relacji świadków wynika, że podejrzany wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego w głowę  oraz w brzuch.

Pokrzywdzony doznał ciężkich  obrażeń  w obrębie  głowy  wymagających  zbiegu operacyjnego.

Mężczyźnie  zarzucono popełnienie przestępstwa  z art.  156 § 1 pkt 2 k.k.  Czynu tego  dopuścił  się w warunkach powrotu do przestępstwa. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany  w charakterze podejrzanego  nie przyznał się do jego popełnienia oraz odmówił złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku

Oświadczenie

W związku z artykułem  prasowym zamieszczonym  na portalu wyborcza.pl Trójmiasto, dnia 6 czerwca 2019 roku,  autorstwa Pawła Wojciechowskiego , pt. „ Nieoficjalnie : Zabójca Pawła Adamowicza  nie trafi do więzienia. Zostanie uznany za niepoczytalnego.„  prokuratura oświadcza, że nie są znane  zaprezentowane w artykule wnioski biegłych, dotyczące oceny  poczytalności   podejrzanego Stefana W.

Obecnie  biegli analizują  wyniki  przeprowadzonych w toku obserwacji sądowo- psychiatrycznej badań podejrzanego  i na jej podstawie dokonają oceny jego poczytalności. Ocena ta zostanie przedstawiona w pisemnej  opinii.

Do czasu opracowania opinii i przekazania jej prokuraturze brak jest podstaw do sugerowania w jakiekolwiek formie, jaka będzie ocena stanu poczytalności podejrzanego w chwili zarzuconego mu przestępstwa.

Prosimy przedstawicieli mediów o nie powielanie zaprezentowanej  w artykule informacji   dotyczącej   oceny poczytalności podejrzanego.

Grażyna  Wawryniuk

pf rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku