Strona główna

Strona 1 z 46.
2017-06-23 11:12


W dniu 23.06.2017r do sprawy dotyczącej prezentowania małoletnim poniżej 15 roku życia  treści o charakterze pornograficznym zatrzymana została  jedna osoba.

2017-06-19 12:08

Postanowienie w sprawie Leszka P.

Prokurator Prokuratury Okręgowej uczestniczył w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim  o  uznaniu  Leszka P. za osobę stwarzającą  zagrożenie  w rozumieniu  ustawy  z dnia 22 listopada 2013r o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami  psychicznymi, stwarzających zagrożenie  życia,  zdrowia  lub wolności seksualnej innych osób.

Postępowanie zakończyło się wydaniem w dniu 19 czerwca 2017r. postanowienia, w którym Sąd uznał Leszka P. za osobę stwarzająca zagrożenie i postanowił umieścić uczestnika w Ośrodku w Gostyninie. Ponadto sąd orzekł, zgodnie z w/w ustawą, o pobraniu od uczestnika materiału porównawczego DNA i linii papilarnych.  Ze względu na wyłączenie jawności sąd odstąpił od podania ustnych motywów orzeczenia.

 

 

 

 


 

2017-06-16 12:40


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku w ostatnich dniach skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w  Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 66-letniemu oskarżonemu o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Oskarżonemu zarzucono molestowanie seksualne małoletnich poniżej lat 15. Zachowania objęte aktem oskarżenia miały miejsce w sierpniu 2015r. oraz w listopadzie 2015r. w Gdańsku.2017-06-16 08:53


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie m.in. rozboju oraz gróźb karalnych, a po przedstawieniu sprawcy zarzutów, wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.2017-06-07 18:09


W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwie w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów i zatrzymaniu kolejnego podejrzanego.

W dniu 7.06.2017r. szósty podejrzany w sprawie został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.2017-06-06 09:24


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwo w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

 

Prokurator - na podstawie zebranego materiału dowodowego - przedstawił 5 podejrzanym (mężczyznom w wieku od 39 l. do 65 l., mieszkańcom powiatu wejherowskiego, okolic Starogardu Gdańskiego, a także Gdyni, Kartuz i Kościerzyny) zarzuty dotyczące płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i pomocnictwa do popełnienia tego przestępstwa, a także przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środka odurzającego). 2017-05-26 08:37


W ostatnich dniach funkcjonariusze celno-skarbowi pomorskiego KASu - Oddziału Celnego "TERMINAL KONTENEROWY" w Gdańsku w ramach sprawowanego dozoru i kontroli celnej zabezpieczyli 19 paczek zawierających białą sprasowaną substancję.  Łączna masa brutto zabezpieczonego towaru to ponad 20 kg. Paczki były ukryte w kontenerze - chłodni. Przeprowadzone testy na obecność narkotyków wykazały obecność kokainy. Zatrzymany towar zostanie przekazany do Działu Laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Całość dokumentacji dotyczącej ujawnienia zostanie przekazana do Działu Dochodzeniowo-Śledczego Delegatury w Gdańsku. Na podstawie dostępnych źródeł oszacowano towar na wartość ok. 4 mln zł.

Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.2017-05-24 13:43


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej szeregu wyłudzeń lokali mieszkalnych pod pozorem zawieranych umów pożyczek, zabezpieczonych przeniesieniem praw do nieruchomości, przy wykorzystaniu przymusowego położenia pożyczkobiorców.    

 

 

Na podstawie analizy zgromadzonego w kilkuset tomach akt materiału dowodowego, prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów 15 podejrzanym, biorącym udział w procederze oszukańczego przejmowania nieruchomości, a także o ich zatrzymaniu i przeszukaniu kilkunastu posesji, położonych głównie na terenie Trójmiasta.2017-05-22 10:51


Prokurator podjął w ostatnich dniach decyzję o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu Markowi Ł. o dokonanie kolejnych 17 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, popełnionych na szkodę ustalonych nowych 12 pokrzywdzonych – pacjentek lekarza onkologa.

 

Podejrzany, po ogłoszeniu uzupełnionych zarzutów oświadczył, że nie przyznaje się do ich popełnienia.

Jednocześnie prokurator zastosował wobec podejrzanego jako dodatkowy środek zapobiegawczy - zakaz kontaktowania się z nowymi pokrzywdzonymi w sprawie. 2017-05-22 10:02


Prokurator nadzorujący śledztwo przeciwko Krystianowi W., zdecydował o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu o dodatkowe dwa przestępstwa – dotyczące dokonania gwałtu oraz usiłowania dokonania gwałtu, na szkodę kolejnych dwóch pokrzywdzonych.

 

Podejrzany przesłuchany w dn. 15.05.2017r. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień odnośnie zarzutów.

 

W toku trwającego śledztwa Krystianowi W., do chwili obecnej, zarzucono łącznie popełnienie 33 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych oraz na szkodę Skarbu Państwa.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna | 46

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone