Strona główna

2017-06-07 18:09

W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwie w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów i zatrzymaniu kolejnego podejrzanego.

W dniu 7.06.2017r. szósty podejrzany w sprawie został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.

 

Prokurator ogłosił podejrzanemu – byłemu pracownikowi Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zarzuty dotyczące płatnej protekcji – tj. powoływania się na wpływy w PORD i podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego na prawo jazdy dla kilkunastu osób w zamian za korzyści majątkowe, a także nakłaniana egzaminatora PORD (współpodejrzanego w sprawie) do popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień poprzez dopuszczenie do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy osoby nieuprawnionej (także już podejrzanego w sprawie).

Jak ustalono, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa, podejrzany pełnił rolę pośrednika, m.in. zajmując się ustalaniem właściwych z uwagi na osobę egzaminatora terminów egzaminów.    

Zaangażowanie podejrzanego w powyższy proceder miało miejsce w okresie od marca do kwietnia 2017r. i dotyczyło 14 osób, którym w ten sposób zorganizowano pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy.

 

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się z podejrzanymi w sprawie.

 

Podejrzanemu za zarzucone przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.  

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone