Strona główna

2017-07-10 09:59

Zatrzymanemu 6 lipca 2017r mężczyźnie Prokuratura Rejonowej w Gdyni  przedstawiła dwa zarzuty popełnienia czynów o charakterze seksualnym 

-      doprowadzenia małoletniego poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualne, to jest  czynu z art. 200 § 1 k.k. zagrożonego karą od lat 2 do 12 lat pozbawienia wolności,

- doprowadzenia  pokrzywdzonego do poddania się  innej czynności seksualnej  przez nadużycie stosunku zależności, to jest czynu z art. 199 § 1 k.k.,  zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia  wolności.

Do czynów dochodziło w   Gdyni oraz w trakcie pobytu na obozie w Bieszczadach.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia. 

Podejrzany  jest księdzem. Pełnił  posługę w jednej z parafii na  terenie Gdyni.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone