Strona główna

2017-07-11 11:13

W toku postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W. oraz  Marcinowi  T.,  w oparciu o zebrany materiał dowodowy, obu podejrzanym   prokurator uzupełnił zarzuty  o kolejne czyny.

 

Krystianowi  W. zarzucił popełnienie 8 kolejnych czynów,  w tym 6 o charakterze seksualnym :

- dwa dotyczą doprowadzenia przemocą tej samej małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego,

- dwa dotyczą usiłowania doprowadzenia przemocą małoletnich pokrzywdzonych do  obcowania płciowego,

- jeden dotyczy nakłonienia małoletniej pokrzywdzonej do uprawiania prostytucji  i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez podejrzanego,  

- jeden dotyczy obcowania  płciowego z małoletnią poniżej 15 roku życia. 

Nadto prokurator  zarzucił podejrzanemu ukrycie dokumentu w postaci  prawa jazdy, którym nie miał prawa  rozporządzać, przy czym wcześniej zgłosił  go jako utracony, to jest  popełnienie czynu z art. 276 § k.k. w zw. z art.  12 k.k. (zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz wyłudzenie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych na podstawie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz poprzez wprowadzenie  w błąd przedstawicieli banku co do zamiaru ich spłaty, to jest  popełnienie czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. ( zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8).  

Podejrzany przesłuchany przez prokuratora 10 lipca stycznia 2017r  nie przyznał się  do  popełnienia  zarzuconych mu przestępstw. Odmówił złożenia wyjaśnień.   

W toku postępowania, do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 42 przestępstw na szkodę 27 osób pokrzywdzonych oraz na szkodę banku  i Skarbu Państwa.

Wcześniejsze zarzuty jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie między innymi dotyczyły przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z  małoletnimi pokrzywdzonymi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do  prostytucji oraz  czerpania  przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych,  posiadania substancji psychotropowych. Zarzucone podejrzanemu czyny miały miejsce w latach 2008 - 2015 na terenie Trójmiasta,  Pucka, Wejherowa , Władysławowa.    

Podejrzany przebywa w areszcie. 

 

Prokurator uzupełnił nadto zarzuty podejrzanemu Marcinowi T.  o  trzy kolejne  czyny, w tym dwa dotyczą obcowania płciowego z  małoletnimi  w zamian  za korzyści majątkowe, a jeden doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego  w zamian za korzyść majątkową.  

Wcześniejsze zarzuty jakie usłyszał podejrzany dotyczyły obcowania płciowego  z  małoletnimi w zamian  za korzyści majątkowe, w tym  jedna z  małoletnich miała poniżej 15 lat.  

Podejrzany przesłuchany 11 lipca 2017r nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.  Odmówił  złożenia wyjaśnień.  

 Zarzucone mu czyny zagrożone są  karą od lat 2 do 12 lat pozbawienia  wolności.    

obec podejrzanego  stosowne  są środki zapobiegawcze  w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

 

W sprawie tej,  na wcześniejszym etapie po jednym zarzucie usłyszało trzech innych mężczyzn. Zarzuty dotyczyły podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych zeznań, podejmowania  działań zmierzających do utrudniania  postępowania  oraz doprowadzenia  małoletniej  poniżej  15 roku do obcowania  płciowego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone