Strona główna

2017-08-01 08:03

Trzem osobom Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim przedstawiła zarzuty w sprawie dotyczącej działania na szkodę Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Skarszewach.

Zarzuty przedstawiono dwóm osobom pełniącym funkcje, to jest prezesowi zarządu oraz głównej księgowej. Podejrzanym zarzucono popełnienie  przestępstw z art. 271 § 3 k.k.  ( zagrożenie  do 8 lat pozbawienia wolności )  i art. 271 § 1 k.k. ( zagrożenie do 5 lat pozbawienia wolności).

Jak ustalono, osoby te działając wspólnie i w porozumieniu poświadczyły nieprawdę w umowach zlecenia na wykonanie prac na rzecz Gminy. W  zakwestionowanych umowach, jako zleceniobiorcę wskazywano inną osobę, niż faktycznie wykonującą prace. Następnie wystawiano rachunki, na podstawie których wykazywano fikcyjne wypłaty na rzecz wskazanej w umowie osoby.  W rzeczywistości pieniądze odebrała inna osoba.

Ustalono, że wskazana  w umowach  osoba  nie świadczyła pracy i nie  miała takiego zamiaru. Proceder ten miał natomiast na celu uniknięcie wstrzymania pracownikowi przedsiębiorstwa renty z powodu dodatkowych dochodów, przekraczających dozwolony limit.  

Zarzuty dotyczą 16  umów  wystawionych w okresie  od  maja 2016 roku  do  czerwca 2017 roku.

Trzecią osobą, której przedstawiono zarzuty jest pracownik przedsiębiorstwa, z którym związane są wystawione umowy. Prokurator zarzucił mu popełnienie czynu z art. 270 § 1 k.k. to jest podrobienie na umowach zlecenia i rachunkach dotyczących wykonania prac podpisów wskazanej w umowie osoby.

Zarzucone mu przestępstwo zagrożone  jest karą  do 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności z udziałem podejrzanych zostały wykonanie  28 lipca 2017 roku. Wobec wszystkich podejrzanych  prokurator zastosował  dozór  Policji, a wobec osób pełniących funkcje poręczenia majątkowe  w kwotach  60 i 50 tysięcy  złotych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone