Strona główna

Strona 4 z 56.
2018-01-16 14:03


Wobec pięciu osób   skierowano w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia , a  wobec dwóch wniosek  o warunkowe umorzenie postępowania.

2018-01-15 13:41


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści  majątkowej   przez   osobę pełniącą  funkcję publiczną.

2018-01-15 12:27


Na podstawie art.131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadamia, o zawieszeniu postępowania w sprawie PO II Ds 18.2017 dotyczącej udaremnienia lub uszczuplenia, wobec grożącej niewypłacalności lub upadłości, zaspokojenia swoich wierzycieli przez usunięcie, zbycie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie składników majątku Wakoz Budownictwo SA tj. o przestępstwo z art.300§1 kk.

2018-01-10 07:52


W sprawie Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  podejrzany Krystian  W.  usłyszał osiem   kolejnych zarzutów.

2018-01-09 08:08


Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące  przestępstw   związanych z  obrotem  paliwami  płynnymi oraz uszczuplaniem  należności Skarbu  Państwa   w zakresie  podatku VAT , akcyzowego i opłaty paliwowej.

2018-01-04 11:16


Wobec trzech osób Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku  skierowała  do Sądu  akt oskarżenia w sprawie znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2017-12-29 15:38

2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu gdańskiego

Decyzją Prokuratora Okręgowego w Gdańsku  2  stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za  przypadające w  sobotę  święto Trzech Króli.
 

2017-12-15 15:58

Urlop Rzecznika Prasowego

Uprzejmie informuję, że w  okresie od  18  do 28 grudnia   2017r będę korzystała z urlopu wypoczynkowego.

W interesujących Państwa sprawach proszę kontaktować się z prokuratorem Mariuszem Duszyńskim  -  telefon kontaktowy 510 995 043

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku


 

2017-12-14 16:36


14 grudnia 2017 roku  Sąd odwoławczy  utrzymał w mocy karę  25 lata pozbawienia wolności dla  Mariusza Sz.

2017-12-13 10:19


Dwie osoby Prokuratura  Rejonowa w Gdyni  oskarżyła o  przestępstwo gwałtu  na obywatelce Mołdawii. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu  Okręgowego w Gdańsku.

1 | poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna | 56

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone