Kolejne zarzuty dla podejrzanego lekarza chirurga – onkologa

W sprawie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzonej przeciwko Markowi Ł. podejrzanemu o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę  pacjentek,  podejrzanemu  przedstawiono kolejne zarzuty.

Decyzja ta jest  efektem  uzupełnionego  materiału dowodowym, w tym   zeznań kolejnych pacjentek składanych przed Sądem w obecności biegłego psychologa oraz uzyskanej opinii biegłego dotyczącej oceny metodologii badań  wykonywanych  przez  lekarza.

Podejrzanemu łącznie zarzucono popełnienie 120  czynów  przeciwko wolności seksualnej na szkodę 88  pokrzywdzonych  pacjentek.

Dziewięć czynów dotyczy doprowadzenia  pokrzywdzonych  podstępem do  obcowania płciowego, to jest z art. 197 § 1 k.k. Natomiast pozostałe  czyny dotyczą doprowadzenie pokrzywdzonych podstępem, w tym jednej małoletniej poniżej 15 roku życia,  do poddania się innej czynności seksualnej, to jest  z art. 197 § 2 k.k.

Do wszystkich zarzuconych podejrzanemu czynów dochodziło podczas przeprowadzanych  badań onkologicznych i innych w latach 2005 – 2017.

Czynności z udziałem podejrzanego zostały przeprowadzone w dniu  6 września 2018r. Podejrzany nie przyznał się  do ich popełnienia.

Z zarzuconych podejrzanemu czynów najsurowiej zagrożone jest czyn  doprowadzenia do obcowania płciowego. Przestępstwo to zagrożone jest karą  pozbawienia wolności od lat 2 do 12 .

Przestępstwo  doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej zagrożone   jest karą  do lat 8 pozbawienia  wolności, a  w przypadku takiego czynu na szkodę  małoletniej pokrzywdzonej poniżej 15 roku życia,  do 10 lat pozbawienia wolności.