Akt oskarżenia w sprawie przemytu znacznej ilości środków odurzających.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie przemytu znacznej ilości środków odurzających.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto sześciu mężczyzn w wieku od 29 do 67 lat.

Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. oraz art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest udział w zorganizowanej  grupie przestępczej  oraz przemyt znacznej  ilości środków odurzających.

29 czerwca 2016 roku  funkcjonariusze CBŚP w Gdańsku zatrzymali  dwóch mężczyzn. W  samochodzie  jednego z nich ujawnili ukrytą, w specjalnej skrytce marihuanę w ilości  5 887,36 grama.

W toku postępowania zatrzymano kolejne  osoby biorące udział w procederze.

Jak ustalono, grupa  miała  określoną strukturę, a jej członkowie przydzielone role,  m.in. związane z organizowaniem narkotyków, werbowaniem kurierów, przewozem, pilotowaniem kurierów w celu uniknięcia kontroli drogowej przez służby policyjne oraz odbiorem pieniędzy.

Działali  w okresie od czerwca 2015 roku do  czerwca 2016 roku na terytorium Polski, Hiszpanii oraz Niemiec. W tym okresie  przemycono  nie mniej niż 88 kilogramów marihuany.  Jej czarnorynkową wartość oszacowano na około 300 tysięcy złotych.

Na wniosek  prokuratora  Sąd tymczasowo aresztował  pięciu mężczyzn. Wobec jednego zastosowano  poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi  kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przemyt znacznej ilości środków odurzających jest zbrodnią, zagrożoną  karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.