Zarzut niedopełnienia obowiązków dla funkcjonariusza publicznego.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej sprzedaży przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Budowlani budynku usytuowanego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 597.

W sprawie tej w oparciu o zebrany materiał   dowodowy zarzut niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego, to jest popełnienie czynu z art. 231 § 1 k.k. prokurator przedstawił osobie, która pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu, Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomości Urzędu Miasta Gdańska.

Jak ustalono, posadowiony na nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani budynek stanowił własność Gminy Miasta Gdańsk i znajdował się w jej posiadaniu.

Spółdzielnia nie mając do tego prawa 15 października 2015 roku sprzedała go.

Podejrzana nie podjęła działań mających na celu ochronę gminnych zasobów mieszkaniowych. Nadto w lutym 2016 roku udzieliła odpowiedzi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, w którym wbrew wcześniejszemu , wielokrotnie prezentowanemu przez siebie stanowisku poinformowała , że budynek ten stanowi własność spółdzielni.

Skutkowało to wydaniem 25 marca 2016r nieruchomości nabywcy. Gmina poniosła szkodę poprzez zmniejszenie zasobów mieszkowych.

Czynności z udziałem podejrzanej zostały przeprowadzone w dniu 17 września 2018 roku. Nie przyznała się do popełniania zarzuconego czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosowała wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w pełnieniu czynności zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu, Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami oraz zawieszenie w czynnościach służbowych jako pracownika samorządowego.

Przestępstwo z art. 231 paragraf  1 k.k. zagrożone jet karą do 3 lat pozbawienia wolności.