Zarzut dla mężczyzny, który wybił szyby w gdańskiej synagodze

Funkcjonariusze Policji  w  21 września 2018 roku zatrzymali  31  letniego mężczyznę, który 19 września 2018 roku rzucił kawałkiem płyty chodnikowej w okno synagogi mieszczącej się przy ul. Partyzantów 7.

Czynności z udziałem zatrzymanego  zostały  przeprowadzone  22  września 2018 roku.

Prokurator  zarzucił mężczyźnie, że swoim zachowaniem złośliwie przeszkodził  w publicznym wykonywaniu aktu religijnego Gminie Wyznaniowej  Żydowskiej,  obrażając uczucia religijne członków  wspólnoty . Jednocześnie  naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia  bądź  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu przebywające w holu synagogi osoby,   poprzez możliwość  zranienia rzuconym fragmentem płyty  oraz  kawałkami  stłuczonych szyb.   Prokurator uznał również, że podejrzany  działał publicznie i bez powodu, okazując  przez to rażące lekceważenie  porządku prawnego.

Zarzucone  podejrzanemu  przestępstwo  zostało  zakwalifikowane  z art. 195 § 1 k.k. w zb z art. 196 k.k. w zb z art. 160 § 1 k.k.  w zw.  z art. 11 § 2 k.k.  w zw. z art. 57 a § 1 k.k. Jest  zagrożone  karą  do 3 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia  zarzuconemu   mu przestępstwa  i złożył  wyjaśnienia .

Ich treść oraz dokonane  ustalenia, dotyczące  rozpoznania  u mężczyzny  w toku  innego postępowania  choroby psychicznej  wskazują,  że jego zachowanie  mogło być  wynikiem zaburzeń psychicznych.  Choroba została rozpoznana w toku postępowania dotyczącego zdarzenia sprzed pół roku. Podejrzany dopuścił  się wówczas  czynu   przeciwko wolności sumienia i wyznania na szkodę parafii rzymskokatolickiej.

Z uwagi  na uzasadnioną obawę , że podejrzany może ponownie dopuścić się czynu zabronionego, prokurator  wystąpił  do  Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Wniosek  został  uwzględniony.  Podejrzany został   tymczasowo  aresztowany  na okres  3 miesięcy.