11 osób z zarzutami, w tym 9 za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych.

Na polecenie prokuratora 27 października 2018 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdański zatrzymali 11 osób w wieku od 30 do 60 lat, w tym 6 mężczyzn oraz 5 kobiet. 9 osób to członkowie grupy.   

Przeszukano 16 wytypowanych pomieszczeń na terenie województwa pomorskiego. Istniało  bowiem  podejrzenie, że  mogą tam być przechowywane  wyroby   tytoniowe. W  toku czynności ujawniono i zabezpieczono ponad 400 kg krajanki tytoniu.

Jak ustalono, członkowie grupy uczestniczyli w procederze dotyczącym nabywania, przechowywania, przewożenia, a następnie sprzedaży suszu  tytoniowego,  nieoznaczonego znakami akcyzy.

Grupa działała w okresie od lutego do października 2018 roku na terenie  województwa pomorskiego. Tytoń pochodził z nielegalnego źródła. W tym  okresie  wprowadzono  do  obrotu nie mniej niż tonę tytoniu  nieoznakowanego  podatkowym  znakiem  akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego  wynosi  nie mniej niż 804 tysięcy złotych.

Jednej osobie, kobiecie, prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności  od roku do 10 lat.

Ośmiu osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Są to osoby, które dokonywały zakupu suszu  tytoniowego w celu odsprzedaży  klientom indywidualnym, osoby przechowujące tytoń oraz osoby, które sprzedawały go klientom indywidualny. Tytoń oferowany był  w  ulotkach pozostawianych w różnych miejscach. Ulotki zawierały dane kontaktowe.

Dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty to hurtownicy. Regularnie  dostarczali grupie  tytoń.

Wszystkim  podejrzanym  zarzucono popełnianie przestępstw  skarbowych.

Czynności z udziałem podejrzanych zostały przeprowadzone 27 i 28 października  2018  roku. Część z podejrzanych przyznała  się do  popełnienia zarzuconych  im przestępstw skarbowych.

Wobec czterech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze  w postaci dozoru  Policji  połączonego z zakazem opuszczania kraju. Wobec jednej z tych osób dodatkowo zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 złotych.

Wobec siedmiu podejrzanych prokurator skierował wnioski do Sądu o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił sześć wniosków. Wobec jednego podejrzanego zastosował dozór Policji.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą grzywny  do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia  wolności  do lat 3,  albo obu tym karom łącznie.