Zarzuty doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Trzynaście zarzutów oszustwa, w tym dwa wobec mienia znacznej wartości, usłyszała   58  letnia  kobieta prowadząca działalność kantorową w Sopocie.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie nadzoruje śledztwo dotyczące doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  przez  kobietę prowadzącą  Kantor Morski w Sopocie .

Prowadzona przez kobietę działalność  polegała  na kupnie i sprzedaży dewiz oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Kobieta zawierała z pokrzywdzonymi umowy. Były to umowy pożyczek z przeznaczeniem na  inwestycje na spekulacyjnym rynku walutowym oraz na rynku nieruchomości. Najniższa pożyczona kwota wynosiła około 10 000 złotych. Najwyższa suma pożyczek udzielonych przez pokrzywdzonego przekroczyła 1 100 000 złotych. Kobieta wprowadzała pokrzywdzonych w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się ze zobowiązania co do zwrotu pożyczki wraz z uzgodnionymi odsetkami.

Działając w powyższy sposób w latach 2012 – 2018 doprowadziła 17 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę przekraczającą 2 400 000 złotych.

 Na polecenie prokuratora kobieta została zatrzymana  25 października 2018 roku. Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się  do popełnienia zarzuconych jej czynów. Przed prokuratorem odmówiła złożenia wyjaśnień.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie  podejrzanej na okres 3 miesięcy.  Wniosek został przez Sąd uwzględniony.

Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku mienia znacznej wartości od roku do 10 lat pozbawienie wolności.