Akt oskarżenia w sprawie przemytu znacznej ilości środków odurzających.

Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie przemytu znacznej ilości środków odurzających.

23 listopada 2017 roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili  około 80 kilogramów  środków odurzających. Było to ziele konopi innych niż włókniste. Ujawniona ilość odpowiadała 78 752 pojedynczym porcjom handlowym . Zatrzymano wówczas  53 letniego mężczyznę, mieszkańca Gdyni.

Jak ustalono, mężczyzna  nabył środki odurzające na terenie Hiszpanii. Przewiózł je do Polski ukryte w ceramicznych donicach ogrodowych. Narkotyki ujawniono także w trakcie przeszukania miejsca jego zamieszkania.

Prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przestępstwa z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przewiezienie znacznej ilości środków odurzających.

Przestępstwo to jest zbrodnią  zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Mężczyźnie zarzucono również posiadanie środków odurzających w ilości odpowiadającej 10 pojedynczym porcjom handlowym, to jest popełnienie przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożonego karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Przebywa w areszcie.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku.