Akt oskarżenia w sprawie pobicia

Trzech mężczyzn w wieku od 19 do 29 lat oskarżyła Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku. Mężczyźni wtargnęli do mieszkania pokrzywdzonego, pobili go, a przebieg zdarzenia transmitowali w  Internecie.  

Do zdarzenia doszło 24 sierpnia 2018 roku w godzinach nocnych.

Trzech mężczyzn dwukrotnie wtargnęło do mieszkania sąsiada, a następnie wzięło udział w jego pobiciu.  Pokrzywdzony wcześniej zwrócił im uwagę na głośne zachowanie. W wyniku uderzania go  rękoma oraz kopania po całym ciele doznał licznych stłuczeń. Obrażenia te naruszyły czynności narządów jego ciała na czas poniżej  7 dni. Przy czym był narażony na poważniejsze  skutki.

Jeden ze sprawców, używając telefonu komórkowego transmitował przebieg zdarzenia na swoim kanale na portalu  YouTube. Nagrany film został zaprezentowany również  na stronach Facebook .

Nagranie i prezentacja filmu stanowiły wyraz zjawiska  „patostream”. Było ono oglądane  i śledzone przez internautów, którzy powiadomili o  nim  funkcjonariuszy Policji.

W wyniku niezwłocznie podjętych czynności funkcjonariusze Policji ustalili miejsce zdarzenia, pokrzywdzonego oraz sprawców, których   zatrzymano 24 sierpnia 2018 roku.

Zarzucono im dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Nadto zarzucono im  naruszenie  miru domowego pokrzywdzonego. To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czynów tych dopuścili się działając bez powodu, swoim zachowaniem okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego. Jeden z mężczyzn był w przeszłości  karany.

Wszyscy trzej przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd .

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ  w Gdańsku .