Wniosek o areszt wobec podejrzanego Dariusza S.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Dariusza S., szefa ochrony zabezpieczającej  13 stycznia 2019 roku imprezę Gdańsk dla Orkiestry. W  sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza,  Dariusz S.  złożył nieprawdziwe zeznania oraz podżegał inną osobę do złożenia fałszywych zeznań w wątku dotyczącym identyfikatora z napisem Media.

Dariusz S. bezpośrednio po zdarzeniu i zatrzymaniu Stefana W. przekazał  identyfikator  organom ścigania informując, że  Stefan  W. posłużył  się  nim w  celu wejścia na scenę, co faktycznie nie miało miejsca.

Przesłuchany w charakterze świadka 15 stycznia 2019 roku zeznał nieprawdę, że nigdy nie widział  tego identyfikatora  i nie przekazywał  go  funkcjonariuszom  Policji.  Przesłuchany  17 stycznia 2019 roku ponownie zeznał nieprawdę, że nie pamięta okoliczności przekazania przez siebie identyfikatora. Wiedzę o tym, że to on przekazał identyfikator uzyskał dzień przed przesłuchaniem od innego  pracownika  ochrony.  Przy czym przed tym przesłuchaniem ,  16 i 17 stycznia 2019 roku kontaktował  się z tym pracownikiem i nakłaniał go do złożenia zeznań mających potwierdzić jego wersję przedstawioną  w  trakcie swojego drugiego  przesłuchania.

Prokurator zarzucił podejrzanemu Dariuszowi S. popełnienie dwóch czynów składania fałszywych zeznań oraz czynu podżegania innej osoby do składania fałszywych zeznań.

Nadto prokurator zarzucił  podejrzanemu  posiadanie  bez wymaganego zezwolenia  broni palnej – broni gazowej oraz 9 sztuk naboi alarmowych stanowiących amunicję do broni palnej.

Przestępstwa  zarzucone podejrzanemu   zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności .

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych  mu czynów.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.