Akt oskarżenia o  czyny o charakterze seksualnym

 

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim skierowała do Sądu akt oskarżenia  przeciwko 41 letniemu mężczyźnie, zarzucając mu popełnienie szeregu przestępstw o charakterze seksualnym.

Mężczyzna był lektorem konwersacji z języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na   terenie Pruszcza  Gdańskiego.

Jak ustalono w  oparciu o zebrany materiał dowodowy, wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor-uczeń, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec uczennic. Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat. Do  czynów tych dochodziło w latach 2017 i 2018 podczas lekcji języka angielskiego. Ustalono łącznie 26 pokrzywdzonych, wobec których mężczyzna dopuścił się innych czynności seksualnych . Wobec niektórych z nich  kilkukrotnie.

Mężczyzna został zatrzymany 13 czerwca 2018 roku.

W trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze Policji zabezpieczyli między innymi laptop, na którym ujawniono liczne pliki zawierające treści pornograficzne

Aktem oskarżenia prokurator zarzucił mężczyźnie  popełnienie:

–  26 przestępstw z art. 200 § 1 k.k. w zb. z art. 199 § 3 k.k., to jest  nadużycia  zaufania i  dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych  czynności seksualnych ,  zagrożonych   karą pozbawienia wolności od lat 2  do 12,

– 65 przestępstw z art. 202 § 3 k.k., to jest rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, zagrożonych karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

– 287 przestępstw z art. 202 § 4 a k.k., to jest posiadania treści pornograficznych  z udziałem małoletnich , zagrożonych karą  do  5 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony nie przyznaje  się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Przebywa na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie. Zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji  połączonego z zakazem  zbliżania się  do pokrzywdzonych oraz do szkoły , zakazu opuszczania kraju oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności związanej z edukacją  małoletnich.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku