ZAWIADOMIENIA DLA STRON PROCESOWYCH

Zawiadomienia dla stron procesowych umieszczone na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. :

  1. Prokuratura Rejonowa w Gdyni w sprawie PR IV CW Ds. 1004/2017 przeciwko Kamilowi Grzesiak, oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i inne.
  2. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie PO I Ds. 48.2020 o popełnienie przestępstwa z art.267 § 1 kk dotyczącego uzyskania bez uprawnień informacji w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A..
  3. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod sygnaturą akt PO I Ds. 48.2020 nadzoruje wszczęte w dniu 5 maja 2020 roku dochodzenie w sprawie uzyskania bez uprawnień w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 16 kwietnia 2020 roku w nieustalonym miejscu za pośrednictwem sieci Internet poprzez niezabezpieczony port serwera informacji dla niego nieprzeznaczonej w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A. to jest o czyn z art. 267§1 k.k..
  4. W związku z treścią Państwa pisma skierowanego w sprawie sygn. PO II Ds. 81.2019 nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, uprzejmie informuję, iż postępowanie to toczy się w sprawie:zaistniałego w okresie od 2016 r. do 28.11.2018 r. w Gdańsku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, w wyniku nadużycia udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni, poprzez zawieranie umów o wybudowanie lokali mieszkaniowych z osobami nieuprawnionymi oraz wykorzystanie środków finansowych uzyskanych w wyniku zawierania umów o wybudowanie lokalu na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych inwestycji budowlanych, tj. o czyn z art. 296 § 1 a k.k.
  5. Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie w sprawie PR Ds. 252.2020 dotyczącej nieuprawnionego przetwarzania danych przez Open Life TU Życie S.A.
  6. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod sygnaturą akt PO V Ds. 132.2018 prowadzi śledztwo w sprawie przetwarzania bez upoważnienia lub w sposób niedopuszczalny danych osobowych w rejestrze PESEL.