Oświadczenie

W artykule zamieszczonym w dniu 6 września 2018 roku na portalu internetowym RMF24.pl, zatytułowanym „Treść SMS-a niefortunnie sformułowana.Tłumaczenie gdańskiej prokuratury” oraz w wiadomościach radia RMF FM wyemitowanych w dniu 7 września 2018 roku o godzinie 6:00 zamieszczona została nieprawdziwa informacja.

Nieprawdą jest, że w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku podejmowane są jakiekolwiek działania mające na celu ustalenie osoby, która przekazała dziennikarzowi treść SMS-a przesłanego przez Prokuratora Okręgowego do podległych mu prokuratorów rejonowych.

 

Grażyna Wawryniuk

p.f.  Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej

w Gdańsku

Oświadczenie

Do zadań stałych Prokuratury Okręgowej w  Gdańsku pozostaje monitorowanie i analiza działalności  podległych prokuratur w zakresie postępowań sądowych oraz kierowania wniosków o tymczasowe aresztowania.

W związku z sygnalizowanymi rozbieżnościami w orzecznictwie, Prokurator Okręgowy w Gdańsku polecił przeprowadzenie stosownej analizy orzecznictwa w poszczególnych sądach okręgu gdańskiego, celem ustalenia prawidłowości w formułowaniu  przez prokuratorów wniosków o wymiar kary, środków karnych i kompensacyjnych oraz  wniosków  o tymczasowe aresztowanie.

Treść rozesłanej do prokuratorów rejonowych wiadomości sms, aczkolwiek niefortunnie sformułowana, dotyczyła przygotowania danych dotyczących praktyki orzeczniczej.

Prokuratura nie zbiera danych dotyczących sędziów i w tym zakresie treść sms a została niefortunnie sformułowana.

 

Grażyna Wawryniuk

p.f. Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku